SAIKYO DIALOGUE LINE

Client : machizu-creative inc.

Art Direction
Kotaro Okusu (MIRROR)
Design
Rika Sato (MIRROR)
Coding
Hideyuki Oshio (MIRROR)

Tags :